Två mäns blickar möts på gymmet

Vad är orsaken till att två mäns blickar reflexmässigt möts efter att en attraktiv tjej gått förbi eller på något annat sätt uppenbarat sig på t.ex gymmet?

Vi kan alla relatera till ögonblicket då vi spanat in någon av det motsatta könet på ett tillsynens klumpigt sätt. Utan att tänka efter lyfter vi blicken för att se oss om utan att egentligen veta varför.

I samma stund möter vi oftast blickar från andra män / kvinnor i samma situation.

Vissa tittar bort och låtsas som om ingenting hade hänt, medan andra på ett klart och tydligt sätt visar att de tyckte om vad de såg. I dessa lägen förväntas man att signalera tillbaka och ingå en slags outtalad form av genus-samhörighet.

Det är en teori.

Min andra teori bygger på att människan, precis som de flesta andra djur, agerar instinktivt och använder uppsökande ögonkontakt för markera sitt revir och sitt byte inför rivaliserande hannar eller honor i sin närvaro.

Allt är en naturlig del av jakten efter en partner som besitter de kulturellt gällande hälso-indikerande yttre attributen som signalerar om bra arvsmassa för potentiell avkomma.

Inga kommentarer

Kommentera